Onderzoek

Onderzoeken

We presenteren de meeste onderzoeksresultaten in een overzichtelijk bestand. waar de belangrijke passages in gemarkeerd staan. Afzonderlijke onderzoeken staan hieronder ook vermeld met een korte samenvatting.

Download hier het overzicht: pdf_icon2,5 mb

Hieronder worden verschillende onderzoeken met samenvattingen gepresenteerd. Door op de “+” te klikken krijgt u meer informatie en kunt u het het onderzoeksrapport downloaden.

 • APS Therapy: Klinische Studie APS Therapy - Huisarts

  Download:pdf_icon11,2 mb

  APS Therapy: Klinische Studie APS Therapy – Huisarts

  Jaar: 2002

  Uittreksel:

  De huisarts die dit onderzoek uitvoerde, noteerde de volgende bevindingen:

  “dit onderzoek liet mij toe om op korte tijd ervaring op te doen met APS Therapie en ook een voorstelling te krijgen van de plaats die APS Therapie zou kunnen innemen in de eerstelijnsgezondheidszorg.
  Niettegenstaande de korte behandelingsduur – vijf behandelingen over tien dagen – is duidelijk dat APS voor een aantal pathologiën betere therapeutische resultaten oplevert dan de gebruikelijke aanpak of zelfs acupunctuur. In volgorde van effectiviteit komen vooral de klachten in aanmerking die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan oedeem zoals o.a. ecchymose, lymfoedeem, spierkrampen, lumbago, spierscheuren, nervus medianus-pathologie, nervus facialisparese.
  Verder heb ik in het onderzoek een vrij behoorlijk effect gesorteerd bij distorsie en peesontstekingen.
  Belangwekkend is de vaststelling dat ook onverwachte resultaten werden geboekt bij andere in mijn praktijk behandelde aandoeningen zoals sinusitis en ulcus cruris. Ulcuspatiënten hebben duidelijk minder pijn en zien de wonden droger worden.
  Ik stond versteld over de toch vrij belangrijke therapiewinst voor de patiënt, naast de substantiële economische winst voor de therapeut en de maatschappij.
  Ik hoop in de toekomst te kunnen deelnemen aan meer gerichte studies met grotere aantallen patiënten, bijvoorbeeld voor fibromyalgie.
  Zeker is dat met APS Therapie nieuwe behandelingsperspectieven ontstaan voor de huisarts en thuisgezondheidsmedewerkers. Met een zeer individuele aanpak en met de mogelijkheid van thuisbehandeling, zonder belangrijke risico’s en tegen een redelijke prijs.”

 • APS Therapy: Onderzoek bij 285 patienten met chronisch pijn

  Download:pdf_icon7,9 mb

  Jaar: 2000

  APS Therapy: Onderzoek bij 285 patienten met chronische pijn

  Uittreksel:

  Het is bekend dat A-beta vezels (laag drempelige mechanoreceptoren in de huid) signalen collateraal doorgeven naar het ruggenmerg, welke in botsing komen met de nociceptoren van de A-delta en C-pijn vezels, welke of effectieve wijze de gevoeligheid van deze nociceptoren kunnen reduceren. Derhalve kan een electrische impuls welke de A-beta vezels stimuleert op effectieve wijze de pijn reduceren. Electrotherapie wordt derhalve vaak gebruikt voor terug dringen van pijn en zwelling.

  In deze studie de pijnverlichting gemeten bij behandeling met een Visueel Analoge Pijn Schaal (VAPS) en een Mobiliteits Index (MI) bij 285 patiënten met uiteenlopende diagnoses met betrekking tot pijn. De patiënt werd geëvalueerd voor een nul-meting de eerste dag en vervolgens na vijf achtereenvolgende dagen van behandeling met APS Therapy. De gemiddelde VAPS en MI waarden zijn significant verbeterd in de gehele groep. De groep is verdeeld in de leeftijd boven en onder de 50 jaar en beide groepen reageerden positief. Op klinische grond en door zelf evaluering van patienten was de APS Therapy succesvol. APS Therapy gebruikt de perifere zenuw simulatie om de pijn te verlichten. Er wordt gebruik gemaakt van de gevoelige A-beta vezels welke de stimulatie van de C-vezels belemmerd (nocicpetoren) en daardoor de pijn dempt.